این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
• ...
تمدید مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات تا 1395/09/07 تمدید شد.
1395/08/30 ادامه مطلب


تغییر تاریخ برگزاری همایش
با توجه به تصویب شورای سیاستگذاری اولین همایش ملی امیکس گیاهی و در راستای اجرای هر چه بهتر برنامه های این همایش، تاریخ برگزاری این همایش تغییر کرد. تاریخ جدید برگزاری 18 آذر 1395 می باشد
1395/06/23 ادامه مطلب


 اطلاعیه
نویسندگان محترم جهت تسریع در امر داوری، فایل کامل مقاله را به آدرس azadi.amin@gmail.com و plantomics1395@iausr.ac.ir ایمیل نمایید و سپس از طریق قسمت ثبت نام و ارسال مقاله موجود در سایت همایش اقدام به ثبت نام نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از آیکونهای سمت راست قسمت راهنمای نگارش مقالات را دانلود کنید.
1395/05/22 ادامه مطلب


چاپ مقالات برتر
مقالات برتر در فصلنامه علمی - پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی به چاپ خواهد رسید.
1395/02/15 ادامه مطلب


  معرفی همایش
همایش های برگزار شده در زمینه علوم ژنتیک گیاهی تاکنون بیشتر بر روی محورهای خاصی از این علوم تمرکز داشته اند.

اُمیکس گیاهی، واژه ایست فراگیرتر به معنای مطالعه در زمینه علوم گیاهی و از آنجا که در چند سال اخیر تعداد زیادی از گیاهان توالی یابی شده اند و حجم عظیمی از داده های بیولوژیک تولید شده است، شناسایی ارتباط بین اُمیکس ها در یک موضوع واحد و توجیه و تفسیر آنها بسیار حائز اهمیت بوده و کمک شایانی به پیشرفت علم در آن زمینه می کند.

لذا هدف از این همایش برگزاری این همایش ارائه مقالات و  ایجاد ارتباط بین محورهای مختلف اُمیکس گیاهی از قبیل ژنومیکس (مطالعه ژنهای گیاهی)، ترانکریپتومیکس (مطالعه RNA)، پروتئومیکس (مطالعه پروتئین های گیاهی و بیان آنها)، متابوبومیکس (مطالعه متابولیت های اولیه، ثانویه و ... در گیاه) و فنومیکس و بیوانفورماتیک می باشد.
  محورهای همایش
محور های همایش شامل کلیه گیاهان (زراعی، باغی، مرتعی، دارویی و ...)  و در تمامی شرایط (نرمال و  تنش) می باشد.

 -
ژنومیکس گیاهی : نشانگرهای مولکولی مبتنی بر DNA، تنوع ژنتیکی - تنوع آللی- انتقال ژن - تعیین توالی DNA - توضیح کارکرد و عملکرد ژن و ژنوم - اثر متقابل ژن ها - مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات کمی - مکان یابی دقیق ژن ها - آنالیز پیوستگی - انتخاب به کمک نشانگرها- ویرایش ژن و ...
        
 -
ترانسکریپتومیکس گیاهی : تعیین توالی RNA - مطالعات بر روی انواع RNA و RNA کل - cDNA - بیان ژن – ریزآرایه و ...
               
 -
پروتئومیکس گیاهی : نشانگرهای مبتنی بر پروتئین - شناسایی پروتئین های گیاه - بررسی تغییرات پروتئین های گیاه - ساختار پروتئین های گیاه - عملکرد پروتئین های گیاه

 - 
متابولومیکس گیاهی : مطالعه آنزیم ها ، مسیر های بیوشیمیایی و بیوسنتزی و ...
  
 -
فنومیکس گیاهی : خصوصیات فنوتیپی، زراعی، موفولوژیک و فیزیولوژیکی گیاه – بیو مارکرها و ...

 -
بیوانفورماتیک گیاهی در کلیه زمینه های مرتبط

 - و سایر زمینه های مرتبط در مطالعه گیاهان مانند : کشت بافت گیاهان - کابرد نانو ذرات و نانو مواد در گیاهان و...
  محل برگزاری همایش
 

پنجشنبه 04 خرداد ماه 1396

تا همایش ...

0-1

پوستر همایش


 
برگزار کنندگان
حامیان